Loading...

Tarieven & vergoedingen

Wij bieden behandeling die (grotendeels) vergoed wordt door zorgverzekeraars. Momenteel hebben wij een contract met Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, Menzis, DSW en ONVZ afgesloten wat betekent dat je bij deze zorgverzekeraars volledige vergoeding ontvangt voor onze behandelingen. Je eigen risico wordt aangebroken (als deze nog niet is voldaan) ook als we een contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar.

Bij overige zorgverzekeraars hebben we nog geen contracten afgesloten. Ongecontracteerde zorg wordt grotendeels vergoed vanuit de basis verzekering. Deze vergoeding kan variëren van 70% tot 100% afhankelijk van je pakket en bij welke zorgverzekering je bent aangesloten. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van je behandeling, is een verwijsbrief van je huisarts nodig. Je mag ook altijd contact met ons opnemen over de gang van zaken omtrent de ongecontracteerde zorg. We zullen na de behandeling een factuur naar je toe sturen, welke je zelf indient bij de zorgverzekeraar en het bedrag van de factuur aan ons overmaakt.

Check voor de zekerheid de voorwaarden van je eigen verzekering, zodat je weet waar je aan toe bent. Het is goed om er rekening mee te houden dat eerst je eigen risico zal worden aangebroken. 

Na de intake wordt een inschatting gemaakt van de intensiteit van de behandeling. De vergoeding in de GGZ is vanaf 2022 veranderd. Deze vergoeding ging eerder via traject codes, echter is per 1 januari 2022 landelijk besloten om dit via het nieuwe Zorgprestatiemodel te gaan financieren. Hier kun je volledig lezen wat dit inhoudt: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

De vergoeding / declaratie zal dus per consult gaan plaatsvinden. De tarieven voor het jaar 2022 voor een GZ psycholoog in onze praktijk zijn als volgt bepaald door de NZA:
Consulttype diagnostiek (waaronder ook de intake valt):
- Vanaf 5 minuten: €35,56
- Vanaf 15 minuten €61,31
- Vanaf 30 minuten €101,78
- Vanaf 45 minuten €142,31
- Vanaf 60 minuten €163,37
- Vanaf 75 minuten €199,03
- Vanaf 90 minuten €244,07
- Vanaf 120 minuten €351,55

Consulttype behandeling
- Vanaf 5 minuten: €27,91
- Vanaf 15 minuten €49,89
- Vanaf 30 minuten €85,16
- Vanaf 45 minuten €120,99
- Vanaf 60 minuten €143,71
- Vanaf 75 minuten €176,88
- Vanaf 90 minuten €216,11
- Vanaf 120 minuten €317,73

Soms kan het zijn dat na het intakegesprek blijkt dat jouw klachten niet overeenkomen met een DSM 5 classificatie of dat klachten dusdanig zijn dat intensievere behandeling nodig blijkt dan wij kunnen bieden. Er is dan sprake van een onvolledig behandeltraject. 

Mocht je hulp wensen zonder dat deze in aanmerking komt voor een vergoeding, dan hanteren wij het tarief van de NZA zoals bovenstaand benoemd.

Mocht je een geplande afspraak willen annuleren, dan kan dat kosteloos 24 uur van te voren. Dit kan het beste via onze mail, telefonisch zijn we niet altijd te bereiken. Bij annuleringen binnen 24 uur of bij het niet verschijnen op een afspraak, worden de kosten van een afspraak van een uur (92,50 euro) toch in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar.