Loading...

Ons team

Sabine Aalderink

Sabine Aalderink

Mijn naam is Sabine. Sinds 2007 ben ik aan het werk, eerst als orthopedagoog
en sinds 2015 als GZ-psycholoog binnen de jeugdhulpverlening en GGZ. Als moeder
van 2 kinderen kwam ik tijdens de periode rond mijn zwangerschap en bevalling in
aanraking met verhalen van vrouwen met psychologische klachten (veelal
trauma- en angstklachten) ten gevolge van zwangerschap en bevalling. Met regelmaat
werd aangegeven dat weinig aansluiting ervaren werd bij passende hulp, terwijl die
eerste belangrijke tijd de basis vormt voor een gezonde ouder-kind relatieontwikkeling.
In verbinding met Lieke en Carlijn is het idee ontstaan om vanuit gezamenlijk de
psychologie en verloskunde een laagdrempelig integraal hulpaanbod te creëren voor dit
type klachten.
BIG nummer: 59919560525 
Link document kwaliteitsstatuut: Bekijk kwaliteitsstatuut

Lieke Bessems

Lieke Bessems

Mijn naam is Lieke. Na mijn studie ontwikkelingspsychologie ben ik vanaf 2010
gaan werken in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking en daarna als GZ-
psycholoog in de jeugd GGZ. Tijdens mijn zwangerschap ben ik mij steeds meer gaan
interesseren in de psychologie rondom zwangerschap en geboorte en de vroege ouder-
kindrelatie. Deze interesse werd gedeeld door Carlijn en Sabine en samen besloten we
te gaan onderzoeken of we iets zouden kunnen toevoegen aan de huidige zorg bij
psychische klachten rondom de zwangerschap en bevalling. Van daaruit is Novem
geboren.
BIG nummer: 19919483525
Link document kwaliteitsstatuut: Bekijk kwaliteitsstatuut

Carlijn Nijland

Carlijn Nijland

Mijn naam is Carlijn. Sinds 2016 ben ik werkzaam als verloskundige in Enschede. Na mijn opleiding ontstond door ervaringen tijdens mijn werk de interesse voor de combinatie tussen psychologie en verloskunde. Ik merkte dat deze ‘roze’ wolk lang niet voor elke (aanstaande) ouder bestaat en dat hier nog een flink taboe op heerst. Ik vind het belangrijk dat (aanstaande) ouders een fijne start krijgen met hun baby / nieuwe levensfase, en zo niet: dat er laagdrempelige hulp bestaat om hen hierbij te helpen met het oog op de behandeling van trauma- en angstklachten. Dit doel werd gedeeld door Lieke en Sabine. Wij vinden dat verloskundig inhoudelijke kennis in combinatie met psychologische behandeling deze psychische klachten nog gerichter kunnen aanpakken.
BIG nummer: 89921407603

Sandra van den Poll

Mijn naam is Sandra. Ik ben afgestudeerd in de Klinische- en Ontwikkelingspsychologie en ben sinds 2016 geregistreerd als GZ-psycholoog. Momenteel ben ik - naast mijn werk bij Novem - als GZ-psycholoog werkzaam bij Mindfit, waar ik volwassenen behandel in de Basis GGZ. Na mijn studie heb ik jarenlang in de GGZ met jeugd gewerkt en daar heb ik Lieke leren kennen. Via haar ben ik benaderd om bij Novem te gaan werken. Zelf heb ik twee jonge kinderen en vanuit mijn eigen ervaringen in de periode rondom hun geboorte is mijn interesse voor het werken met jonge ouders ontstaan. Ik vind het ontzettend mooi en belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de mentale gezondheid van moeders én vaders, juist als die lastige gebeurtenissen hebben meegemaakt en/of wanneer het voor hun niet vanzelfsprekend is om op een ‘roze wolk’ te zitten. De korte lijntjes met de verloskundigen en de laagdrempeligheid van de behandeling die bij Novem wordt geboden, spreken me erg aan.
BIGnummer: 19920786225
Link document kwaliteitsstatuut: volgt

Joƫlle Wouters

Mijn naam is Joëlle. Met het afronden van mijn studie Orthopedagogiek ben ik vanaf 2012 aan het werk gegaan in de jeugdhulpverlening. In 2018 heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Sabine is een oud-collega van mij en toen ik hoorde dat zij versterking zocht bij Novem heb ik contact met haar gezocht. Als jonge moeder kan ik mij goed voorstellen dat de periode rondom zwangerschap en geboorte intens beleefd kan worden. Als het niet zo loopt als gewenst of verwacht, kan dat flinke sporen nalaten. Het spreekt mij erg aan om een laagdrempelige bijdrage te kunnen leveren in de hulp rondom psychische klachten in deze levensfase en een positieve bijdrage te kunnen leveren in de start van een nieuwe gezinsfase.
BIG nummer: 09924962825
Link naar kwaliteitsstatuut: volgt